Tradexor Desktop

Przepraszamy…

Aplikacje Tradexor dostępne są w tej chwili wyłącznie na następujące platformy:

  • Windows 10
  • Windows 8.1*
  • Windows 8*
  • Windows 7*
  • Windows Vista SP2*
* Wymagana instalacja Microsoft .NET Framework 4.5.2