Legal Information

Regulamin oferty promocyjnej 'Pakiet darmowy'

Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty Promocyjnej “Pakiet darmowy”.

Continue reading

Regulamin sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych na platformie Tradexor

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych przez Softexor Ltd na platformie Tradexor.

Continue reading

Regulamin świadczenia usług na platformie Tradexor

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Tradexor oraz warunki świadczenia przez Softexor Ltd Usług na rzecz Użytkowników w Tradexor.

Continue reading

Umowa licencyjna użytkownika aplikacji Tradexor Desktop

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania komputerowego Tradexor Desktop udostępnianego przez Softexor Ltd z siedzibą we Wrocławiu, prosimy zapoznać się z postanowieniami niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę licencji (zwaną dalej “Umową Licencyjną”).

Continue reading