Legal Information

Regulamin sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych na platformie Tradexor

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych przez Softexor Ltd na platformie Tradexor.

Continue reading

Regulamin oferty promocyjnej 'Pakiet darmowy'

Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty Promocyjnej “Pakiet darmowy”.

Continue reading

Regulamin świadczenia usług na platformie Tradexor

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Tradexor oraz warunki świadczenia przez Softexor Ltd Usług na rzecz Użytkowników w Tradexor.

Continue reading

Umowa licencyjna użytkownika aplikacji Tradexor Desktop

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania komputerowego Tradexor Desktop udostępnianego przez Softexor Ltd z siedzibą we Wrocławiu, prosimy zapoznać się z postanowieniami niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę licencji (zwaną dalej “Umową Licencyjną”).

Continue reading